RUCH RODZINY NAZARETAŃSKICH

Powstał w 1985 roku w Warszawie. Grupa osób świeckich zapragnęła bliższej relacji z Bogiem poprzez odnalezienie własnej drogi do świętości. To pragnienie świętości można uznać za myśl przewodnią Ruchu, ponieważ do świętości jesteśmy powołani wszyscy. Członkowie wspólnoty próbują na wzór Świętej Rodziny odkrywać obecność Pana Boga w zwykłych, codziennych wydarzeniach i w ten sposób żyć nieustannie w Bożej Obecności.

Chcą iść za św. Teresą z Lisieux „małą drogą”, a w odpowiedzi na Testament z krzyża Pana Jezusa (J 19,25-27) pragną „wziąć do siebie” Maryję i wprowadzić w różne sytuacje swego życia Tę, Która najlepiej odkryła i wypełniła wolę Bożą.

W Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest miejsce dla wszystkich: dla rodzin, osób samotnych, kapłanów, młodzieży, dzieci, ludzi chorych; dla tych, którzy Boga już „odnaleźli” oraz tych, którzy uwikłani w różne problemy dopiero Go szukają.

Członkowie Ruchu uczestniczą co tydzień w spotkaniach formacyjnych, organizują comiesięczne dni skupienia, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, wyjazdy rodzin w czasie wakacji letnich i zimowych. Ważna jest też dla nich możliwość kontaktu z kapłanem – rozmowy i spowiedzi pomagają otwierać się na działanie Ducha Świętego.

W naszej parafii odbywają się spotkania, więcej na ten temat u ks. Rafała