Kancelaria przy parafii św. Bartłomieja w Opocznie

GODZINY OTWARCIA KANCELARII
(Telefon do Parafii)

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 10:00, 16:00 - 17:00

Sobota
9:00 - 10:00

INTENCJE MSZALNE SĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH OTWARCIA KANCELARII

SPOTKANIA NARZECZONYCH
będące formą bezpośredniego przygotowania do wstąpienia w związek małżeński, odbywają się:

Czwartek

16:00 (dokonanie wpisów w księgach w kancelarii)
16:30 (spotkanie z duszpasterzem w kościele w czwartek przed Uroczystością ślubną)

Sobota
9:00 - 10:30 (w poradnictwie rodzinnym)
Telefon kontaktowy do Poradnictwa Rodzinnego: +48 608257546
e-mail: mateusz6249@gmail.com

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności w kancelarii parafialnej

  SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek i dokładny adres zamieszkania)
UWAGA: Godność chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii musza dostarczyć zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania. Sakrament chrztu udzielany jest w trzy soboty miesiąca i jedną niedziele. Szczegóły terminów można uzyskać dzwoniąc na parafialny numer telefonu.
  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA (dokumenty wymagane od pary narzeczonych):
 • dowód osobisty
 • aktualną metrykę chrztu świętego (jeżeli było chrzczone poza nasza parafią) z wpisem o bierzmowaniu
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) - ważny dokładnie 6 m-cy od daty wydania, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny)
 • świadectwo zgonu współmałżonka (wdowiec, wdowa)
 • Kurs Bezpośredniego przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa
  POGRZEB KATOLICKI:
 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu)