PARAFIALNY MĘSKI CHÓR "DZWON"

Chór "Dzwon" – czterogłosowy chór męski powstał w 1948r. Jego założycielem był ówczesny organista ś.p. Stanisław Piątkowski. Po raz pierwszy parafianie mieli okazję usłyszeć chór w Święta Wielkanocne 1948r. W 1974 pieczę nad chórem objął jego następca - Grzegorz Tulin. Od roku 2007 chór prowadzi aktualny organista - Michał Bociek. Obecnie zespół liczy 35 członków. Opiekunem duchowym natomiast jest ks. Paweł Górowski. Chór „Dzwon” jest jedną ze wspólnot działających przy parafii, której podstawowym zadaniem jest śpiew podczas Mszy Świętych w kolegiacie w każda niedzielę jak również podczas świąt kościelnych. Występuje także gościnnie na różnorakich uroczystości religijnych i patriotycznych. Jak w każdej wspólnocie istotną funkcją jest funkcja formacyjna oraz integracyjna. Ta pierwsza znajduje swój wyraz w propagowaniu tradycyjnego śpiewu kościelnego (w tym zwłaszcza śpiewu gregoriańskiego), ta druga zaś (integracyjna) ma za zadanie rozbudzić ducha wspólnoty, inicjować i pielęgnować wzajemne relacje koleżeńskie, co dokonuje się zwłaszcza podczas prób, spotkań okolicznościowych (warto nadmienić organizowane w naszym dekanacie zjazdy chórów) oraz wycieczek.

Ostatnia wielka uroczystość, której bohaterem był chór „Dzwon”, to upamiętnienie 60 rocznicy powstania tego dzieła. Miało to miejsce dnia 20 kwietnia 2008 roku. Mszę świętą w intencji chóru odprawił oraz okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Dariusz Rot, ówczesny wykładowca przedmiotów muzycznych w radomskim seminarium duchownym. Ksiądz Dariusz przekazał również list gratulacyjny podpisany przez ówczesnego ordynariusza ks. abp Zygmunta Zimowskiego.

Chór „Dzwon” oprócz chóru kleryków, to jedyny chór męski w diecezji. Kierujemy zatem apel do męskiej części społeczności parafialnej o aktywne włączanie się w śpiew, aby utrzymać tę chlubną, 61–letnią tradycję. Próby odbywają się zazwyczaj w środy po wieczornej Mszy świętej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH PANÓW do włączenia się w działalność Chóru "DZWON". Informacje bezpośrednio u organisty lub poprzez facebooka.

ZAPRASZAMY na stronę:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063607598765