APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI: „Dobrze żyć – to wiele. Dobrze umrzeć – to wszystko!”

Błogosławieni, którzy umierają w Panu,
I przy śmierci których obecna jest Maryja,
Patronka Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone w 1908 roku przez papieża Piusa X, a o. dyrektor Rondet w tym samym roku rozesłał do różnych krajów, w tym także do Polski, informacje o Stowarzyszeniu. ADS jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać:
– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym i wystarczy wyrazić zgodę, dobrowolnie i osobiście, na wpisanie do Księgi Stowarzyszenia i tym samym powierzyć ostatnią chwilę swego życia opiece Matki Bożej. Na potwierdzenie przynależności do tego apostolstwa otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Nie ma żadnych ścisłych zaleceń odnośnie ćwiczeń duchowych, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski. Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:
I stopień – to wpisanie się bez podejmowania żadnych dodatkowych zobowiązań;
II stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 razy „Zdrowaś Maryjo” oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami”, „Święty Józefie, módl się za nami”;
III stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.
Można najpierw przystąpić do I stopnia, a potem samemu – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień II lub III.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.


ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.


Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.