Odpust

Św. Marii Magdaleny (22 lipca – w kościele na cmentarzu)

Kościół św. Marii Magdaleny znajdujący się przy cmentarzu to świątynia wybudowana w XVIII wieku. Na początku XIX wieku została zamieniona na magazyn zbożowy. Przed 1913 rokiem została odrestaurowana i zaczęła ponownie spełniać funkcje sakralne.

Kościół jest budowlą drewnianą. Do jego budowy użyto modrzewia i sosny. Wymiary świątyni to 18 metrów długości i 9m szerokości. Budowla posiada konstrukcję zrębową oraz płaskie stropy. Nakryta jest dachem dwuspadowym, wykonanym z blachy i ozdobionym wieżyczką. Jest to świątynia składająca się z prostokątnej nawy, przechodzącej w zaokrąglone prezbiterium oraz z kruchty.

Kościół nakryty był dawniej gontem. Na przełomie XIX/XX wieku został nakryty dachem wykonanym z blachy cynkowej. Pod koniec XIX wieku zostało zbudowane istniejące do dnia dzisiejszego sklepienie prezbiterium wykonane z desek gładzonych na których centrycznie, w regularnym kole został namalowany fragment nieba. W narożnikach są umieszczone cztery rzymskie krzyże otoczone przez wieńce laurowe.

O patronie:
Św. Maria Magdalena, nazywana również Marią z Magdali (miejscowość położona nad Jeziorem Galicyjskim) żyła w I w n.e. Postać występująca w Biblii. Była bliska Jezusowi, należała do grona jego wyznawców i uczniów; wcześniej opętana przez złe duchy. Maria Magdalena łączona jest również z kobietami, które były świadkami zmartwychwstania. W tradycji łacińskiej, uznawana za nawróconą cudzołożnicę. Nazywana Apostołką Apostołów.

Św. Maria Magdalena jest patronką kobiet nawróconych i pokutujących, a także uczniów i studentów. Jest również patronką wielu zakonów, w tym magdalenek. Modlą się do niej więźniowie, ogrodnicy, sprzedawcy i producenci wina i perfum. Dodatkowo patronuje tkaczom, chorym na oczy oraz dzieciom mającym problemy z chodzeniem. Zgodnie z tradycja wierni modlą się do niej w czasie niepogody. Jest opiekunką: Prowansji, Sycylii i Neapolu.