Dom zakonny

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

ul. Kościelna 7, 26-300 Opoczno

+48 44 754 43 84

Siostra Przełożona Teodora

Siostra Danuta

Siostra Beata