WIZYTA DUSZPASTERSKA "KOLĘDA" OD 27.12.2022 DO 02.01.2023

WTOREK, 27 grudnia
Od godz. 9:00BUKOWIEC OPOCZYŃSKI – od torów do końca tj. do Brzustówka i Ziębowa.
Od godz. 14:30BUKOWIEC OPOCZYŃSKI – od początku do torów.

ŚRODA, 28 grudnia
Od godz. 9:00WOLA ZAŁĘŻNA – od początku do skrętu na Piaski i wraz z Piaskami.
Od godz. 15:30 OPOCZNO – ulice Starzyńskiego, Hubala i Chopina.

CZWARTEK, 29 grudnia
Od godz. 9:00 WOLA ZAŁĘŻNA – droga na Libiszów, łącznie z Górami i Pawłówką.
Od godz. 15:30OPOCZNO – wszystkie ulice na Starostwie tj. Parkowa, Żesławskiego, Nowa i ul. Waryńskiego.

PIĄTEK, 30 grudnia
Od godz. 9:00WOLA ZAŁĘŻNA – domy przed lasem i za lasem pod Sołkiem.
Od godz. 15:30OPOCZNO – ulice na Osiedlu Piastowskim i ulica Zielona.

SOBOTA, 31 grudnia
Od godz. 9:00OSTRÓW wieś.
Od godz. 12:00OSTRÓW BUDKI.

W przyszły PONIEDZIAŁEK, 02 stycznia 2023r.
Od godz. 9:00 JANÓW KARWICKI.
Od godz. 15:30OPOCZNO – ulica Norwida 1A.
Od godz. 16:30OPOCZNO – ulica Norwida 1 i 3.

Do wizyty duszpasterskiej w domu należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krucyfiks, który jest symbolem naszej wiary,
  • Pismo Święte,
  • dwie zapalone świece, które są symbolem przyjścia Chrystusa jako Światłości świata,
  • wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
  • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii, przedmioty religijne, które chcemy poświęcić, kładziemy obok.

Wyłączamy telewizor i radio (nawet jeśli to jest Radio Maryja). Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”. Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie, gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża. Głównym celem wizyty duszpasterskiej jest udzielenie specjalnego błogosławieństwa rodzinie i mieszkańcom odwiedzanego domu, oraz chęć poznania parafian, ich problemów, ich opinii na temat życia parafii. Dlatego ważna jest szczerość w rozmowie z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej.