MODLITWA WYPOMINKOWA W OKTAWIE UROCZYSTOŚCI U ŚW. BARTŁOMIEJA W OPOCZNIE

WYPOMINKI

CZWARTEK, 03 listopada

Godz. 8.00 MSZA ŚWIĘTA za zmarłych z Bielowic, a następnie WYPOMINKI
Godz. 17.30 WYPOMINKI za zamarłych z Ogonowic, ulicy Zielonej, Osiedla Piastowskiego i Osiedla Trąbki, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych

I PIĄTEK, 04 listopada

Godz. 8.00 MSZA ŚWIĘTA za zmarłych z Ostrowa, Świnnej i Sitowej, a następnie WYPOMINKI
Godz. 17.30 WYPOMINKI za zmarłych z ul. Piotrkowskiej z przyległymi: Mickiewicza, Żeromskiego, Spacerowa. Polna, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida i z ul. Biernackiego, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych

I SOBOTA, 05 listopada

Godz. 8.00 MSZA ŚWIĘTA za zmarłych z Bukowca Opoczyńskiego, a następnie WYPOMINKI
Godz. 17.30 WYPOMINKI za zmarłych z Kolberga, Łąkowej, Osiedla na Starostwie, Garbarni i przy Zalewie, Osiedla Skała, Stare Miasto z Inowłodzką, Stodolną i Moniuszki, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych

NIEDZIELA, 06 listopada

Przed każdą MSZĄ ŚWIĘTĄ WYPOMINKI: Półroczne i Roczne.

PONIEDZIAŁEK, 07 listopada

Godz. 8.00 MSZA ŚWIĘTA za zmarłych z Woli Załężnej, a następnie WYPOMINKI
Godz. 17.30 WYPOMINKI za zmarłych ze Staromiejskiej z przyległymi: Drzymały, Batorego, Libiszewska, Krótka, Daleka, z ulicy Kwiatowej i Osiedla Kwiatowego i Milenijnego, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych

WTOREK, 08 listopada

Godz. 8.00 MSZA ŚWIĘTA za zmarłych z Różanny, Dzielnej i tej części Janowa w pobliżu Dzielnej, a następnie WYPOMINKI
Godz. 17.30 WYPOMINKI za zmarłych z Osiedla przy ul. Skłodowskiej i spoza Parafii, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych


W KAŻDĄ ŚRODĘ LISTOPADA o godz. 17.00 WYPOMINKI Miesięczne, a W ŚRODY listopada, grudnia i stycznia o godz. 17.10 WYPOMINKI Kwartalne

OD 03 DO 08 LISTOPADA o godz. 15.00 w kościele św. Marii Magdaleny na Cmentarzu WYPOMINKI zamówione na to miejsce


WYPOMINKI za zmarłych z Adamowa, Janowa i Karwic w DZIEŃ ZADUSZNY w kaplicy w Karwicach o godz. 16.30, a następnie MSZA ŚWIĘTA za tych zmarłych.