Jubileusz poświęcenia kaplicy w Karwicach

W niedzielę 4 grudnia w Karwicach odbyły się uroczystości z okazji 30 rocznicy poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

W tym wyjątkowym jubileuszu wzięli udział licznie przybyli samorządowcy, a wśród nich Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak.

Kaplica w Karwicach jest kościołem filarnym parafii Św. Bartłomieja w Opocznie. Została wybudowana w 1982 r. z inicjatywy Stefana Kozimińskiego oraz mieszkańców Karwic, Janowa Karwickiego i Adamowa. Oficjalnego poświecenia kaplicy dokonał biskup Edward Materski 22 listopada 1992 r.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, na której kazanie wygłosił biskup Marek Solarczyk. Obecność biskupa była również wspaniałą okazją do poświecenia witraży okiennych, których fundatorami byli mieszkańcy Adamowa, Janowa Karwickiego i Karwic.

Po uroczystej Mszy Świętej dalsze obchody jubileuszu przeniosły się do świetlicy wiejskiej, gdzie w miłej atmosferze gości podejmowali sołtysi i Koła Gospodyń Wiejskich.

Zob. zdjęcia z tej Uroczystości:

opoczno.pl/aktualnosci/n,265033,jubileusz-poswiecenia-kaplicy-w-karwicach.html

https://radom.gosc.pl/doc/7977903.Perlowy-jubileusz-w-trojwiosce