Bezpośrednie przygotowanie do Małżeństwa - KURS

SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 10:00

W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO: narzeczeni ze Studzianny, Kraśnicy, Libiszowa, Opoczna – Podwyższenia Krzyża Świętego, Opoczna – NMP Królowej Polski; Miejsce spotkania - proszę dopytać w parafii

W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA: narzeczeni z Sołka, Mroczkowa Gościnnego, Petrykóz, Białaczowa, Żelazowic, Opoczna – Św. Bartłomieja. Miejscem spotkania jest SALA nad kancelarią parafialną.

Terminy spotkań:

Sobota - 15 października

Sobota - 22 października

Sobota - 05 listopada

Sobota - 19 listopada

Sobota - 03 grudnia – Dzień Skupienia w Studziannie

Sobota - 10 grudnia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE PARY NARZECZONYCH!