ŻYCZENIA NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO AD 2023

Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!».

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: «Pokój wam!»

/J 20,19-21/

Drodzy Bracia i Siostry, wyznawcy Jezusa Zmartwychwstałego!

Z okazji tegorocznych świąt wielkanocnych pragniemy dotrzeć do Was z orędziem Zmartwychwstałego Pana, zawierającym tylko dwa słowa „Pokój Wam”. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo potrzebujemy dzisiaj pokoju. Jeszcze niedawno myśl o wojnie wydawała się nam czystą abstrakcją. Tymczasem za progiem ojczystego domu – w sąsiedniej Ukrainie od ponad roku toczy się wojna. Jezusowi Zmartwychwstałemu zawierzamy wszystkich, którzy bohatersko walczą w obronie wolności Ukrainy i którzy zabiegają o jak najszybsze zakończenie działań wojennych. Pokój będący darem Zmartwychwstałego Pana jest także bardzo potrzebny naszej Ojczyźnie i Kościołowi, naszym rodzinom i naszym sercom.

Pokój to nie tylko życzenie, ale i pierwszy prezent Jezusa Zmartwychwstałego dla Jego uczniów, a więc i dla nas. Skoro pierwszy, to znaczy, że najważniejszy i fundamentalny dla naszego zbawienia. „Rozpakujmy” ten prezent, aby zrozumieć jego wartość i znaczenie dla nas.

Na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu pokój rozumiany jest nie tylko jako wolność od strachu czy lęku, bądź od wojny i zagrożenia, ale przede wszystkim oznacza harmonię serca, umysłu i woli człowieka. Tego rodzaju stan ducha jest związany z życiem w obecności Boga i zgodnie z Jego wolą. Dlatego też pozdrowienie, z jakim Jezus Zmartwychwstały zwrócił się do apostołów przebywających w Wieczerniku nie tyle zawiera życzenie spokoju i bezpieczeństwa wobec zagrożeń płynących z zewnątrz, co zapewnienie o Jego bliskości i obecności. Niech z tej bliskości Zmartwychwstałego Pana spłynie jak najwięcej pokoju w skołatane serca nas wszystkich.

Życzymy Wam, Drodzy Bracia i Siostry, pokoju płynącego z głębokiej i niezachwianej wiary w obecność Zmartwychwstałego Pana w Waszym życiu! Zbliżajcie się do Niego jak apostoł Tomasz, dotykajcie Go obecnego w słowie Bożym i sakramentach świętych!

Droga do pokoju wewnętrznego i zewnętrznego wiedzie przez czyste serce i zależy od naszych myśli i pragnień, słów, gestów i czynów. Dlatego życzymy Wam pokoju serca, który jest rezultatem zwycięstw odnoszonych nad własną słabością! Bądźcie posłuszni boskiemu Mistrzowi, kierując się Jego wskazówkami i czerpiąc przykład z Jego życia. Niech Jezus staje się Waszym jedynym Panem!

Starożytni Rzymianie mówili: „Si vis pacem, para bellum” – jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Czasami jest ono obecnie powtarzane w kontekście wojny w Ukrainie i zapowiadanych zwiększonych nakładów na siły zbrojne. Ale to powiedzenie ma swoje zastosowanie również w życiu duchowym. Kto chce żyć w pokoju winien toczyć codzienną wojnę ze swymi słabościami, złymi przyzwyczajeniami i grzechami. To jedyna wojna o szlachetnym obliczu i godna człowieka. W tej walce na szczęście nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jest z nami Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Wspiera nas łaską i błogosławieństwem, między innymi w sakramencie pokuty i pojednania. Życzymy więc Wam, byście odnajdywali drogę do sakramentalnego pojednania z Bogiem, z innymi ludźmi i ze swoim sumieniem.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Doświadczając od Boga przebaczenia grzechów, jesteśmy zobowiązani do podobnej postawy wobec innych. Codziennie przypominamy sobie tę zależność, gdy odmawiamy modlitwę, jakiej nauczył nas Jezus: „Ojcze nasz”. Dlatego życzymy Wam również przebaczenia i pojednania w relacjach, które tego wymagają! „O ile to od was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi” (Rz 12,18). Uczcie się takiej otwartości na drugiego człowieka podczas Mszy świętej, kiedy stojąc pod krzyżem Jezusa jako jedna rodzina braci i sióstr, przyjmujecie dar pokoju, którego świat dać nie może (zob. J 14,27). Dzielcie się tym pokojem z innymi, również z tymi, którzy zeszli z drogi wiodącej na spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła.

Życzą kapłani posługujący

w parafii kolegiackiej św. Bartłomieja

w Opocznie